Odpowiedzialność społeczna

Staramy się być Zespołem, który realizując cele ochrony zdrowia wsłuchuje się w głos najbliższego jemu otoczenia.

Jako firma, która prowadzi społeczny dialog – wyciągamy wnioski i podejmujemy odpowiedzialne kroki we wszystkich  obszarach  aktywności.

Jesteśmy przychodnią, która  troszczy  się nie  tylko o  dobre  relacje z pacjentami, lecz także ze swoimi pracownikami i przedstawicielami lokalnej społeczności.

Odpowiedzialne działanie jest wyrazem dojrzałego sposobu kierowania firmą,  a jako firma odpowiedzialna społecznie dążymy do tego aby stać się instytucją wyjątkową, kreatywną i nowoczesną.

Projekt "Młodzi doktorzy" - wizyta dzieci z PP nr 6 "Słoneczko" w Łasku
Projekt „Młodzi doktorzy” – wizyta dzieci z PP nr 6 „Słoneczko” w Łasku