Rejestracja Kontakt

tel. 43 675 22 95

sekretariat@pzplask.pl

www.pzplask.pl

Powiatowy Zespół Poradni w Łasku

ul. Warszawska 62

98-100 Łask

NIP 831-163-29-76

REGON 000659408

KRS 0000483397

Podmiot wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ustanowiony przez Wojewodę Łódzkiego pod numerem 000000005246 księgi rejestrowej.


Informacje zawarte na naszych stronach nie są wyczerpujące i pomimo dokładanych przez nas starań mogą okazać się niedokładne lub nieaktualne . Ze względu na ten fakt Powiatowy Zespół Poradni w Łasku sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na naszych stronach. Zawartość naszych stron jest jedynie ogólną prezentacją placówki. Osoba korzystająca z informacji zawartych na naszych stronach i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. PZP w Łasku sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do naszych stron lub z wykorzystania informacji na nich przedstawionych. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści naszej strony www, kierując swoje uwagi i/lub zapytania na adres: sekretariat@pzplask.pl

 

 

 

 

Wskazówki dojazdu – lokalizacja (pierwszy budynek z prawej strony po wjeździe za bramę terenu szpitala)