Deklaracja ubezpieczonego

Poniżej możesz pobrać deklarację świadczącą o posiadanym ubezpieczeniu.

Oświadczenie dla pacjenta – _osw pacjenta

Oświadczenie dla opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej) – _osw_opiekuna

Wypełnioną deklarację pokaż w rejestracji bądź administracji poradni (pokój nr 5).