Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.pzplask.pl jest Powiatowy Zespół Poradni w Łasku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000483397, oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod numerem 000000005246.
NIP: 8311632976, REGON: 659408, kapitał zakładowy 379 000 PLN.

W trakcie korzystania z serwisu internetowego chronimy Twoją prywatność.

Nie gromadzimy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych użytkowników niniejszego serwisu.
Dane uzyskane z formularza kontaktowego służą jedynie udzieleniu odpowiedzi użytkownikowi na zadanie zapytanie lub udzieleniu pomocy podczas rejestracji do poradni specjalistycznych. Odpowiedzi będą udzielane drogą elektroniczną na podany przez użytkownika email, lub w wyjątkowych sytuacjach na podany numer telefonu.

Serwis nie umieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika plików cookies (ciasteczek).
W razie konieczności użycia cookies użytkownik zostanie uprzednio poinformowany o tym fakcie i poproszony o akceptację.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.