Informacje bieżące

09.07.2015 r. Brak ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 01/06/2015

11.06.2015 r. W wyniku rozstrzygnięcia ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 01/05/2015 wybrano ofertę: Biuro rachunkowe Justyna Kacprzykowska, ul. Słowackiego 14, 98-100 Łask, NIP 831-141-13-99.

10.06.2015 r. Rozstrzygnięcie ofert wynikających z zapytania ofertowego nr 01/05/2015 z dnia 21.05.2015 r.

28.04.2015 r. Zgromadzenie wspólników spółki Powiatowy Zespół Poradni Sp. z o.o. na ZWZW w drodze uchwały udzieliło absolutorium Zarządowi Spółki za 2014 rok.

 28.04.2015 r. Zgromadzenie wspólników spółki Powiatowy Zespół Poradni Sp. z o.o. na ZWZW w drodze uchwały zatwierdziło Sprawozdanie z działalności oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.