Świadczenia Usługi

Usługi świadczymy w bezpiecznej i nowocześnie urządzonej przychodni, przyjaznej dla pacjentów niepełnosprawnych, z dużym parkingiem i dobrą lokalizacją (przystanek autobusowy MPK oraz PKS przy ul. Warszawskiej – tuż obok przychodni)

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy bezpłatnych świadczeń lekarskich oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach poradni.

Chcąc skorzystać z naszych usług należy przedstawić aktualny dokument potwierdzający uprawnienia do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Od 1 stycznia 2013r. działa Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymacja szkolną. Twoje uprawnienie zostanie sprawdzone w systemie NFZ. Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji przychodni, administracji (pok. nr 5), bądź z naszej strony internetowej.
Po sprawdzeniu w systemie aktualnego statusu ubezpieczenia i złożeniu poprawnie wypełnionej deklaracji mają Państwo prawo do bezpłatnych świadczeń lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Sprawdzenie uprawnienia wymagane jest każdorazowo przed udzieleniem świadczenia.

 

W przypadku braku ubezpieczenia można skorzystać z odpłatnej porady lekarskiej.

Rejestracja osobista lub telefonicznie: 43 675 22 95.

 

W ramach usług komercyjnych oferujemy:

A) Porada specjalistów:

1) dermatologa:  
    – w poradni dermatologicznej bez skierowania 50  zł

 

2) psychologa:  
– badanie diagnostyczne (2 wizyty) 90 zł
  – porada psychologiczna (kolejne wizyty) 50  zł

– pełne badanie psychologiczne z wydaniem orzeczenia (2 wizyty)

Zakres  -organika

-osobowość

-intelekt

90 zł

+ 45 zł

– badanie testem inteligencji z potwierdzeniem 90 zł
– badanie osobowości 90 zł

 

3) Zabiegi pielęgniarskie:  
– w gabinecie zabiegowym -> przejdź do zakresu zabiegów