23. lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

W dniu 23. lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Warto w tym miejscu przypomnieć co to jest depresja, z czym się wiąże, jak ją leczyć oraz jakie są zasady udzielania świadczeń.

ID-100215084

Depresja to zaburzenie afektywne, które najczęściej objawia się poczuciem smutku, obniżonym nastrojem, brakiem chęci do działania oraz negatywnym postrzeganiem rzeczywistości. Na depresję cierpi coraz więcej z nas – to zaburzenie dotyka zarówno dzieci jak dorosłych oraz seniorów. Depresję można leczyć!

W roku 2014 z leczenia w różnego rodzaju placówkach psychiatrycznych i psychologicznych – szpitalach i poradniach – leczyło się niemal 20 tysięcy pacjentów.

Epizod depresyjny był powodem terapii u 11 tysięcy pacjentów, u pozostałych pacjentów leczono nawracającą depresję.

Jak leczyć depresję

Pacjent z depresją może leczyć się w następujących placówkach:

 • ambulatoryjnych (w poradniach)
 • oddziału/ ośrodka dziennego
 • stacjonarnych

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych pacjent może skorzystać z konsultacji lekarskiej (wizyta diagnostyczna, kontrolna), wizyty terapeutycznej (psychoterapia) lub porady psychologicznej.

W zależności od specyfiki zaburzeń lekarz decyduje o rozpoczęciu leczeniu farmakologicznego lub kieruje pacjenta na psychoterapię. Poradnia jest zobowiązana również zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ośrodka dziennego, placówka jest zobowiązana zapewnić pacjentom niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, posiłek oraz transport sanitarny, które są objęte przedmiotem umowy w danym zakresie. Pacjent chory na depresję może korzystać z intensywnej terapii w oddziale dziennym, np. w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych (pacjent codziennie uczestniczy w terapii grupowej).
W izbie przyjęć realizowane są świadczenia udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym diagnostyczno- terapeutyczne. Pacjent z depresją, które stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu lub w wyniku choroby zagrożone jest jego życie lub zdrowie kierowany jest z izby na oddział psychiatryczny.

Świadczenia udzielane w izbie przyjęć obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz zapewnienie transportu w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego w szpitalu wielospecjalistycznym. W nagłych przypadkach osoba z depresją może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych szpital zobowiązany jest zapewnić pacjentom z depresją leki, bezpłatnie niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, wyroby medyczne, transport sanitarny oraz inne świadczenia związane z pobytem. Pacjenci przebywający w oddziale korzystają z terapii indywidualnej oraz grupowej.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi. Skierowanie tej osoby do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Przyjęcie osoby z rozpoznaniem F32 (epizod depresyjny) oraz F33 (zaburzenia depresyjne nawracające) do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą, niekiedy może być przyjęty bez swojej zgody, gdy zagrożone jest jego zdrowie i życie (na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia pdychicznego).

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej następuje za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

Świadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakładu opieki zdrowotnej – lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

Zasady udzielania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 • NFZ finansuje: porady lekarza psychiatry, porady i diagnozę psychologiczną, sesje psychoterapeutyczne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
 • Psychiatra udziela porad bez skierowania.
 • Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty.
 • Pacjent obłożnie chory ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki, prac. socjalnego.
 • W uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego.
 • Za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach.
 • Jeśli pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w związku z leczeniem psychiatrycznym, skierowanie wydaje i koszty badań pokrywa lekarz psychiatra lub jednostka kierująca. Lecznictwo Szpitalne 1. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia Sądu.
 • Leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ.
 • W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
 • Świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu w trakcie hospitalizacji recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.
Zapraszamy na badanie do naszej placówki przy ulicy Warszawskiej 62 – tel 43 675 22 95

Administracja PZP Łask

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *