ABC Pacjenta

ABC Pacjenta w Poradniach w Łasku
ABC Pacjenta w Poradniach w Łasku

 

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest Twoja zgoda na wpisanie na listę oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).

http://www.nfz.gov.pl/new

Na stronie znajdziesz również podstawowe informacje o listach oczekujących na świadczenia finansowane przez NFZ, kiedy świadczeniodawca ma obowiązek wpisać Cię na listę oczekujących oraz możesz zapoznać się z możliwościami, jakie daje Ci nowa wyszukiwarka informacji o czasie oczekujących na świadczenia.

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest Twoja zgoda na wpisanie na listę oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).

Ważne! Gdy kontynuujesz leczenie i wymagasz okresowego, w ściśle ustalonych terminach wykonywania kolejnych wizyt albo porad, nie musisz być zapisywany na liście oczekujących. W kolejce na wykonanie świadczenia nie będziesz czekać także w przypadku, gdy przysługuje Ci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Szczególne uprawnienia w tym zakresie mają:

  • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Honorowego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zapoznaj się również z zasadami prowadzenia list oczekujących, obowiązkami świadczeniodawców oraz pacjentów i  zobacz informacje o czasie oczekiwania.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r . poz. 1447, z późn. zm.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *