Tagged lista

Bezpłatne badanie słuchu w piątek

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu, które odbędzie się w Łasku w najbliższy piątek tj. 24. kwietnia. Badania będzie można przeprowadzić od rana, od godziny 8.00 do 14.30 przy Powiatowym  Zespole Poradni w Łasku, a w godzinach popołudniowych od 15.00 do 19.00 na Placu Lotników Łaskich przy Klubie Garnizonowym. Specjalny bus stanie w tym dniu obok …

Read more

Dni ważne dla nas i dla naszego zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła specjalne dni w roku, podczas których organizacja stara się zwrócić szczególną uwagę społeczeństw na wybrane problemy zdrowotne: W tych dniach często przeprowadzane są akcje profilaktyczne, promocyjne, informacyjne związane ze zwróceniem uwagi na problem, z udzielaniem pomocy pacjentowi, często bezpłatnymi badaniami. 24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy 7 kwietnia – Światowy Dzień …

Read more

Oryginały skierowań – wpisy na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy …

Read more