From Grudzień 2014

Życzenia noworoczne

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję na stabilność, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.                                           …

Read more

Prawo do świadczeń

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli: wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia; zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie …

Read more

Świąteczne życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Pracownikom i Pacjentom Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.   Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, oraz wiara, szczęście i życzliwość towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.                                                                                                                                                  W imieniu Zarządu   Prokurent                      …

Read more

Jak się leczyć?

Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych. W poradni – pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne (dotyczy programu substytucyjnego leczenia metadonem), w tym wyroby medyczne …

Read more

Informacja dotycząca pracy w dniu 24.12.2014 w Powiatowym Zespole Poradni w Łasku

Zarządzenie Nr 9/2014 Prokurenta Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku sp. z o.o. z dnia 31. października   Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2. października 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt K 27/11 nakazującym pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, ustalam dzień 24. grudnia 2014 r. dniem wolnym …

Read more