From Styczeń 2015

ZIP także dla dzieci

Express Ilustrowany informuje o udostępnieniu danych ZIP, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego   – Z danych korzysta już  tysiąc osób – RODZICE dzieci z Łodzi i województwa mają już wgląd w historię leczenia swoich pociech. Łódzki oddział NFZ udostępnia dane ZIP, czyli Zintegrowanego lnformatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia …

Read more

Jak sprawdzić czas oczekiwania na świadczenie

Jak wyszukać informacje z zakresu list oczekujących w  „Informatorze o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne” ? Wyszukiwanie informacji w serwisie NFZ rozpocznij od podświetlenia właściwego przycisku: „Szpitale”, „Przychodnie”, „Inne” lub „Karta onkologiczna”. Jeśli szukasz informacji dotyczącej oddziału szpitalnego, wybranego programu lekowego lub procedury medycznej wciśnij przycisk „Szpitale”. Jeśli szukasz informacji dotyczącej poradni specjalistycznej, pracowni rehabilitacyjnej …

Read more

ABC Pacjenta

  Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca, u którego chcesz się leczyć, wpisze Cię na listę oczekujących i wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki …

Read more

Zasady korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta w NFZ

Jak uzyskać dostęp do ZIP? Żeby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych świadczeń zapoznaj się z zasadami korzystania z ZIP, a następnie wejdź na stronę rejestracji i wypełnij zamieszczony formularz. Po wypełnieniu wniosku udaj się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). Po ich otrzymaniu …

Read more

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia?

Jeśli podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu system eWUŚ nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a wiesz na pewno, że jesteś ubezpieczony i masz prawo leczyć się bezpłatnie (lub jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – patrz jeśli jesteś nieubezpieczony…), nie martw się. Złóż oświadczenie i skorzystaj z zaplanowanego leczenia. Pamiętaj jednak, …

Read more