From Styczeń 7, 2015

Zmiany w Zespole Poradni

Remont pomieszczeń   Budynek Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku, w skład którego wchodzą poradnie dermatologiczna, zdrowia psychicznego oraz poradnia terapii uzależnień, z Nowym Rokiem zyskał nowe wnętrze. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia udało się wykonać remont trzech pomieszczeń – rejestracji, holu oraz poczekalni. Prace zostały wykonane własnymi siłami w większości z materiałów zgromadzonych przez placówkę. …

Read more