From Styczeń 13, 2015

Zasady leczenia u dermatologa i okulisty – ZMIANY od 2015 roku

Z dniem  1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. 2014.1138). Powyższa ustawa wprowadza, od dnia 1 stycznia 2015 roku, obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Zgodnie z zapisem …

Read more