From Styczeń 5, 2015

Szybka terapia onkologiczna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia listę świadczeniodawców, którzy od 01.01.2015 r. zadeklarowali realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej. szybka-terapia-onkologiczna-w-wojewodztwie-lodzkim-w-2015-r Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Read more