From Styczeń 30, 2015

ZIP także dla dzieci

Express Ilustrowany informuje o udostępnieniu danych ZIP, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego   – Z danych korzysta już  tysiąc osób – RODZICE dzieci z Łodzi i województwa mają już wgląd w historię leczenia swoich pociech. Łódzki oddział NFZ udostępnia dane ZIP, czyli Zintegrowanego lnformatora Pacjenta, osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia …

Read more