From Grudzień 18, 2014

Informacja dotycząca pracy w dniu 24.12.2014 w Powiatowym Zespole Poradni w Łasku

Zarządzenie Nr 9/2014 Prokurenta Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku sp. z o.o. z dnia 31. października   Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2. października 2012 r. w sprawie o sygnaturze akt K 27/11 nakazującym pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, ustalam dzień 24. grudnia 2014 r. dniem wolnym …

Read more