Wsparcie dla poradni – dofinansowanie

Zgodnie z uchwałą Nr II/13/2014 RM w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. nasza Poradnia Terapii Uzależnień wchodząca w skład Powiatowego Zespołu Poradni otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.000 zł w ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
ID-100197737
Wsparcie z programu PARPA rekomenduje m.in. następujące formy pomocy:
-zakup programów psychoterapii, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii
-dofinansowanie kształcenia pracowników placówek lecznictwa odwykowego oraz szkoleń
-finansowanie superwizji klinicznej pracowników placówek lecznictwa odwykowego
-dofinansowanie remontu i adaptacji placówek
-doposażenie placówek lecznictwa odwykowego
-zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *