Tagged dofinansowanie

Wsparcie dla poradni – dofinansowanie

Zgodnie z uchwałą Nr II/13/2014 RM w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. nasza Poradnia Terapii Uzależnień wchodząca w skład Powiatowego Zespołu Poradni otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.000 zł w ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Wsparcie z programu PARPA rekomenduje m.in. następujące formy pomocy: -zakup programów psychoterapii, programów pomocy …

Read more