Tagged terapia

Związek między szukaniem nowych wrażeń a uzależnieniami?

Mechanizm odpowiedzialny zarówno za skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń, jak i za podatność na uzależnienia odkryli w mózgu naukowcy z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Ich praca została opublikowana w najnowszym numerze renomowanego pisma „Biological Psychiatry”. „Wyniki naszych badań mogą być pomocne w rozwoju nowych terapii osób uzależnionych” – ocenia współautor pracy …

Read more

Zwrot kosztów za leczenie

 Email: NFZ Łódz Subject: Zwrot pieniędzy za rezonans magnetyczny Message: Czas oczekiwania 6 miesięcy.To oznaczało utratę pracy.Prywatne badanie kosztowało 400zł. Proszę o zwrot pieniędzy ponieważ płacę składkę przez 30 lat. Narodowy Fundusz Zdrowia może zwrócić koszty poniesione w trakcie leczenia specjalistycznego pod warunkiem, że dana placówka medyczna, z której usług skorzystaliśmy ma zawarty kontrakt z …

Read more

Wsparcie dla poradni – dofinansowanie

Zgodnie z uchwałą Nr II/13/2014 RM w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. nasza Poradnia Terapii Uzależnień wchodząca w skład Powiatowego Zespołu Poradni otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.000 zł w ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Wsparcie z programu PARPA rekomenduje m.in. następujące formy pomocy: -zakup programów psychoterapii, programów pomocy …

Read more